Údržba komunikací

Údržba komunikací

Zajistíme sekání a údržbu krajnic, příkopů a komunikací včetně odstranění náletových dřevin.