Dopravní značení Tyregrip

Dopravní značení Tyregrip

Bezpečnostní protismyková úprava ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu snížením počtu, nebo snížením následků dopravních nehod. Zklidňuje dopravu na místních komunikacích. Je vhodná na místech se zvýšenou frekvencí chodců. Další možností uplatnění jsou nebezpečná místa, jako např. zatáčky, prudké sjezdy, nepřehledné úseky a místa s častým výskytem dopravních nehod, či přechody pro chodce. Jde o protiskluzovou povrchovou úpravu vozovky, která se skládá z dvousložkového epoxidového pojiva a kalcinovaného bauxitu. Skládá se z epoxidového pojiva a bauxitového kameniva frakce 1-3 mm. Poskytuje dobře strukturovaný povrch obvykle o tloušťce 5 mm. Životnost protismykového nátěru Tyregrip je závislá na stupni dopravního zatížení. Při standardním provozu vydrží funkční 5 let. Tyregrip je barevně nejstálejším systémem, jelikož namísto žuly, která je barvená na červeno, používáme bauxitové kamenivo, které je červené, tudíž se nebarví a stálost barvy je zde neměnná. Požadovaný optický efekt zvýraznění nebezpečných úseků je tak nejdelší. Tyregrip dle laboratorních zkoušek ve všech parametrech překračuje požadované hodnoty. Základní funkcí nátěru Tyregrip je protismyková úprava povrchu – zdrsnění kamenivem. Směs lze snadno aplikovat na asfaltové a betonové povrchy. Je snadno rozeznatelný svým červeným zbarvením. Protiskluzový systém je vhodný všude tam, kde je potřeba zajistit větší bezpečnost silničního provozu. Poskytuje vysoké hodnoty tření a je odolný vůči opotřebení vlivem dopravního provozu. Kromě základní funkce úpravy – zvýšení drsnosti a tím zkrácené brzdné dráhy, zlepšuje stabilitu vozidel v nebezpečných úsecích a opticky na tyto úseky upozorňuje. Zvyšuje adhezi kol při styku s vozovkou a tím zvyšuje bezpečnost silničního provozu.

Výhody nátěru Tyregrip:
- překračuje minimální požadavky protismykových vlastností a hloubky struktury povrchu,
- teplem zpracovaný chemický materiál, který je odolný vůči ropě, palivům a posypovým solím,
- brzdnou dráhu vozidla zkrátí za mokra při 50 km/h o 10 metrů, při 60 km/h o 14 metrů,
- zvyšuje stabilitu v nebezpečných úsecích,
- opticky upozorňuje na nebezpečný úsek díky červenému zbarvení.

Odskrolovat nahoru