Ošetřování povrchů

Ošetřování povrchů

Ošetřování povrchů - ASFALT


Ochrana a ošetřování pomocí emulzí – naše společnost má k dispozici ve světě osvědčenou a léty prověřenou emulzi na asfaltový základ. Námi používaný produkt je vodou ředitelný a kationycky polarizovaný, oživující a konzervující asfaltový povrch vozovek. K ošetření používáme produkt Reclamite.

Popis produktu Reclamite


Jedná se o produkt lídra amerického trhu, firmy Golden Bear Oil. Tato vodou ředitelná malténová emulze penetruje do povrchu vozovky, kde obnoví původní chemické vlastnosti asfaltové směsi a vrátí vozovce již ztracenou pružnost, čímž zakonzervuje povrch před degradací, utěsní ho před vodou a navrátí mu vzhled nového povrchu. Nejvhodnější použití jsou:
- vozovky do dvou let, než se začnou objevovat trhliny (významně oddálí vznik trhlin a vystupování kameniva),
- starší vozovky bez větších poruch (vrátí povrchu elastické vlastnosti a prodlouží jeho životnost)
- nedostatečně zhutněné povrchy při pokládceOdskrolovat nahoru