Poskytování služeb

Poskytování služeb

3K značky s.r.o. poskytují pronájem, prodej, instalaci a údržbu svislého dopravného značení, vodorovné dopravní značení, stálé i dočasné, stavební činnost, výspravy komunikací, zimní údržbu.

Nabízíme kompletní řešení dočasného dopravního značení, včetně dopravně inženýrského návrhu (DIO) a vyřízení dopravně inženýrského rozhodnutí na příslušných úřadech (DIR).

Dále je firma schopna zajistit prodej a instalaci svodidel, zpomalovacích systémů, parkovacích zábran a všech dalších produktů tykajících se komunikací.